Производен пазар

Годишното производство на разни видови силиконски производи достигнува повеќе од 100 тони, а производите се продаваат во разни региони во Кина и Европа, Америка, Азија, Африка и други земји и региони.